İntibah dövrünün siyasi konsepsiyaları

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

XIV yüzyıldan itibaren Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde feodalizm zayıflamaya, bunun yerine burjuva ilişkileri kararlaşmaya başladı. Ekonomik konumunu giderek pekiştiren burjuva siyasi iktidara can atıyor, feodal ilişkileri ve kilisenin hakim mevkisine karşı mücadele veriyordu. Burjuva ilişkilerinin oluşumu ile zanaat ve ticaret genişliyor, basit el emeğinden atölye üretimine geçiliyor, merkezi devletler oluşurdu. Tüm bu değişiklikler fonunda bilim ve kültür de dinin etkisinden çıkarak, bağımsız gelişmeye can atıyordu. Bu yeni sosyal ilişkiler, esasen, antik bilim ve kültüre başvurulması ve onun canlandırılması fikirleri ile geliştiğinden bu döneme “Rönesans” (“Rönesans” – Fransızca canlanma demektir) dönemi deniyordu.

Yorum yapabilirsiniz