Kimyəvi quruluşuna görə antibiotiklərin təsnifatı

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Antagonismin en yaygın biçimi mikroorganizmalar tarafından antibiyotikler denilen maddelerin ifrazıdır. Kimyasal terkibine göre en çok kullanılan antibiyotikleri aşağıdaki gruplara ayırabiliriz:
1) beta-laktam antibiyotikler- içinde beta-laktam halkası olan heterotsiklik birimlerdir (penisilinler, sefalosporinler, karbapenemler, monobaktamlar). Tabii benzilpenisilinler Penisillium cinsi mantarlar tarafından sentez edilir, özellikle gram pozitif ve bazı gram negatif bakterilere antimikrobiyal etkisi vardır. Organizmadan çok çabuk dışarı atılıyor, peroral kabul edildiğinde parçalanır, beta-laktam halkasını parçalayan enzimlerle -Beta-laktamazlarla (penisilinazalarla) inaktifleşirler. Penisilinin uzun süreli etki preparatları (bisillinler) kaslarda depo yaratarak bir kaç haftaya kadar etki yapıyor.

Yorum yapabilirsiniz