Klassik siyasi iqtisadiyyat

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Ekonominin özelliklerinin araştırılmasının bir bilim olarak ortaya çıkması Adam Smitle başlar. A.Smit klasik politik ekonomi adlandırılan ekonomik düşünce sisteminin kurucusu olmuş ve onun fikirleri zamanımızda da ekonomik düşüncenin çekirdeğini oluşturmaktadır. Klasik iktisadın kurucusu A.Smitin ana fikri-pazar ekonomisinde liberalizm, devletin ekonomiye en az müdahalesi, talep ve teklife bağlı olarak özgür fiyatlar bazında pazarın kendini yönetmesi fikriydi. Bu tür ekonomik yönetimi ise o, “görünmez eller” le bağlıyordu. Bununla beraber Smit gösteriyordu ki, piyasanın normal gelişimi ve farklı üreticilerin normal şartlar altında menfaat elde etmesi için bir takım fonksiyonları devlet kendi üzerine almalıdır.

Yorum yapabilirsiniz