Konstitusiya hüququ və onun predmeti

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Anayasa (devlet) hukuku hukukta üç açıdan incelenmiştir: somut devletlerin hukuk alanı olarak, bilim olarak ve yüksek eğitim sisteminde öğretim fenni gibi.
“Anayasa Hukuku” ve “devlet hukuki” terimleri eşanlamlı sayılırlar. Gerçekten de, formal yaklaşıldığında gözlemlemek olar ki hemen gösterilen terimlerden bu veya diğeri kullanılan ülkelerde ilgili hukuk alanının tanzim ettiği sosyal ilişkiler dairesi yaklaşık aynıdır. Ancak literatürde anayasa ve devlet hukuku arasındaki fark hakkında diğer bakışlara da rastlamak mümkündür. Anayasa sadece devlet yapısının değil, ayrıca sivil hayatı (nikah, mülkiyet, emek vb.) yapısının esaslarını tespit ettiğine göre anayasa hukuku mahiyetine ve içeriğine göre sadece devlet hukuku adlandırılan devlet hakkından daha geniştir. Öte yandan anayasa hukuku devlet hukuku ile karşılaştırıldığında sınırlıdır, bu nedenle devlet hukuku idari ve prosedürel hukuku da içerir.

Yorum yapabilirsiniz