Lüminessensiya

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Lüminessensiya cismin sıcaklık ışınlanmasından farklı olan bir ışınlanmadır. Bu ışınlanmanın süresi sıcaklığın ışınlanması süresinden büyük olur (10-4 saniyeye kadar olabilir). Sıcaklık ışınlanmasında görünen ışığın bırakılması için cismin sıcaklığı çok yüksek olmalıdır. Fakat lüminessensiya ihtiyari sıcaklıkta oluşabilir.  Fakat lüminessensiya keyfi sıcaklıkta oluşabilir. Bu nedenle lüminessensiyaya soğuk aydınlanma denir. Lüminessensiya denge ışınlanması değildir. Doğada lüminessent aydınlanmaya örnek olarak kutup parıltısını, bazı böceklerin, çürümelerin aydınlanmasını göstermek olar. Lüminessensiya dış etkilerden oluşur. Onun varoluş nedenine bağlı olarak fotolüminessensiya, katodolüminessensiya, elektrolüminessensiya ve kimyasal lüminessensiya olur.

Yorum yapabilirsiniz