Məhlullar. Həll olunma. Raul prinsipi.

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Mehlullarin bilinen tüm türlerini dispers sistemlere ait ediyorlar. Bir maddenin küçük parçacıklar şeklinde başka madde ortamında dağıtımında alınan sisteme dispers sistem denir. Dağıtılan maddeye dispers faz, ortama ise dispers ortam denir. Agrega haline göre solüsyonlar sıvı, katı, gaz halinde olurlar. Örneğin: tuzların suda çözeltisi, bakır ile nikelin alaşımı, gaz karışımı bir mehluldur. Doğada ve teknikte sıvı mehlullarin rolü büyüktür. Doğal sular, kan, lenf ve fizyolojik sıvılar mehluldur; gıdanın benimsenmesi onun mehlula geçmesi sonucunda mümkün olur; kimyasal dönüşümlerin çoğu ortamı sıvı olan çeşitli mehlullarla bağlıdır. Hallolan madde ve halledici aynı agrega halinde ise çoğunluğu oluşturan madde halledici olarak kabul edilir.

Yorum yapabilirsiniz