Məntiq elminin predmeti

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Mantık doğru düşünme şekli ve ilkelerini öğrenen felsefi bilimdir. Yani, mantığın konusu düşüncenin tarihsel oluşmuş şekil ve yöntemleridir ki, idrakin sonuçlarının gerçekliği de buna bağlıdır. Ayrıca, mantıkta hazır bilgilerden çıkarılan sonuçların, delillerin incelenmesinin yanısıra bilginin ifade biçimleri (kavram, hüküm, zihinsel sonuç ve onun yapıları) ve onların üzerinde yapılan çeşitli işlemler analiz edilir. Mantığın konusunu anlamak için tefekkürün ne olduğunu incelemeliyiz. Tefekkür gerçekliği genelleştirilmiş imgeler vasıtasıyla temsil eder.

Yorum yapabilirsiniz