Məntiq Hökmlər haqqında

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Hüküm tefekkürün mürekkep biçimlerinden biridir. Hüküm predmetlerin varlığını, özelliklerini, aralarındaki bağlantı ve ilişkileri açıkça kabul veya inkar eden fikirdir. Hüküm doğru ve yanlış olabilir. İnsan hüküm aracılığıyla edindiği bilgileri zenginleştirir, güçlendirir. Hükümle anlayışın ilişkisini tahlil ettiğinde bilim adamlarının çoğunluğunun geldiği karar bu olur ki, kavram aslında hükmün ilk zeminidir. Yani hükmün içeriği kavramlardan oluşur. Hükmün önemli özelliği onun  kabul eden (onaylayıcı) ve kabul etmeyen (reddedici) olmasıdır.

Yorum yapabilirsiniz