Maliyyə Hesabatları

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Muhasebe (finans) raporları – muhasebe verilerine göre hazırlanan müessesenin finansal durumu, onun faaliyetinin mali sonuçları ve finansal durumunun değişmesi hakkında tek bilgi sistemidir. Finansal rapor en azı yılda bir takdim edilmelidir. İstisnai hallarda işletmenin rapor tarihi değiştiğinde ve yıllık finansal raporu bir ilden artık ve ya kısa dönem için sunulduğunda, işletme, finansal raporların kapsadığı dönemi аçıklаmаlıdır. İşletme yıllık mali raporlarını ve konsolide finansal raporlarını dönem sonunda sunar. Finansal raporların hаzır olunması, takdim edilmesi ve yayınlanmasından kurumsal yönetim kurulu ve (veya) diğer yönetim organı, böyle bir kurum olmadığı halda işletme rehberi sorumludur.

Yorum yapabilirsiniz