Menecment nəzəriyyəsi və təcrübəsinin inkişafının əsas mərhələləri

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Piyasa ekonomisinin oluşması ve geliştirilmesi işletmeleri daha başarılı yönetmek için daha bilgili yaratıcı yöneticilerin faaliyetinde bir zaruret haline geldi. Modern rekabet ve değişen dış ortamda yöneticiler kaynakların daha iyi kullanılması alanında bilgi sisteminin taşıyıcılarıdır.
Rekabetle değişen dış ortamla karşı karşıya gelen yöneticiler kaynakların daha iyi kullanılması hakkında bilgi sistemini geliştirdiler. İnsanlar kendi kişisel çıkarları hakkında düşünmek ve istenilen rasyonel idari sisteme ayak uydurmaya başladılar. Modern menecmentin oluşması kararların alımının rasyonel yöntemlerine dayanır.
Üretimin sanayi teşkili ile birlikte pazar ilişkilerinin gelişmesini öngören oluşan yetkin piyasaya menecmentin varoluşunun önemli önkoşulu olarak bakmak gerekir. İstenilen yönetim – bu sadece kendi döneminin yönetimi değil, aynı zamanda zaman sürecinin yönetimidir.

Yorum yapabilirsiniz