Mühasibat uçotunun predmeti və metodları

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Görevin yerine getirilmesi için kurumun para ifadesinde kastedilen malının, yükümlülüğünün toplamını, terkip ve yerleşmesini, ekonomik işlemleri ve faaliyetleri sonucunu yansıtan makul ve bilinen bilgiler muhasebe konusu kabul edilir.  Ekonomi fonları olarak kurumda bulunan gayrimenkuller ve bu gayrimenkullerin donanım, üretim, satış sürecinde hareketine neden olan ekonomik işlemleri, ayrıca kurumun faaliyetinin sonuçları muhasebe konusu sayılır. Muhasebeleştirilen tesisin ekonomik içeriği muhasebe konusunun içeriğini belirler.  Muhasebe yöntemi onun araştırılması ve öğrenilmesi kurallarıdır. Bilimsel araştırmalarda yöntem terimi öğrenilecek eşyanın teminatını incelemek için çeşitli yöntem ve ilkeleri kullanılmasını öngörüyor. Muhasebe yöntemi kendi konusunun hangi yöntemler ve ilkeler aracılığıyla öğrenilmesini içerir.

Yorum yapabilirsiniz