Nitqin məntiqliyi norması

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

“Konuşma kültürü” kavramı kendi hacmine, kapsamına göre oldukça geniştir. Kavram kültürel konuşmayı şartlandıran ana faktörleri -konuşma kültürü ve edebi dil normları, konuşma kültürü ve konuşma etiyi, kültürel konuşmanın sosyal ve sosyal-ekonomik kalkınmadaki rolü, konuşma kültürüne sahip olmanın yolları, yöntemleri ve diğer konuları içerir. Genel kültürümüzün en önemli ve önde gelen terkip hisselerinden biri olan konuşma kültürü tüm öğretim kurumlarında eğitilmeli, onun temelleri öğrenci ve talebelere bilimsel şekilde verilmelidir. Konuşma kültürünün yayılması ve gelişmesinde edebiyatın, kitle iletişim araçlarının (basın, radyo, televizyon vb.) rolü mühimdir.

Yorum yapabilirsiniz