Qiymət siyasətinin aspektləri

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Fiyat seviyesini sabit tutmak devletin önemli fonksiyonlarından biridir. Çünkü fiyatların artış temposunun, yani enflasyon temposunun yüksek olması üretimin durgunluğunu derinleştiriyor. Enflasyon – para kitlesi tedavülü kanallarının emtia dolaşımı taleplerinden yüksek olmasıdır ki, bu da para biriminin değerden düşmesini ve uygun olarak fiyat artışını doğurur. Herhangi bir fiyat artışını enflasyon artışı demek değildir. Fiyat artışının enflasyon nedenleri arasında devlet harcamalarının ve gelirlerinin dengesiz olması, yani devlet bütçesinin açığı önemli yer tutmaktadır.

Yorum yapabilirsiniz