Relyefin inkişaf tarixi

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Azerbaycan rölyefinin modern özelliklerini anlamak, ayrı ayrı büyük yapıların oluşumunu belirlemek ve onların gelişimini açıklamak rölyefin gelişme sürecini izlemeyi gerektirir. Bazı jeolojik ve özel jeomorfoloji araştırmaların analizi gösteriyor ki, çok eski jeolojik devirlerde mevcut olmuş rölyef şekilleri sonraki dönemlerde meydana gelen endogen ve ekzogen süreçlerin etkinliği sonucunda yok olmuş ve modern rölyefte onların küçük reliktlerinde bile rastlamak mümkün değildir. Bununla birlikte, ayrı ayrı yerlerde eski geçmişte oluşmuş kaya kompleksleri rölyefin yapısında yer alıyor. Fakat bu olguya göre paleozoy devrinin rölyef biçimlerinin günümüze kadar saklanmasını söylemek yanlış olurdu.

Yorum yapabilirsiniz