Rifah nəzəriyyəsində fərdi yanaşma

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

İktisat biliminde pratik uygulamaya uygun olan ve özünde refahın nicel boyutunu yansıtan umum kabul edilen refah teorisi vardır. Refah kavramının kendisi aynı anda hem iktisat bilimine, hem de etiğe aittir, dolayısıyla refah teorisi bariz açık olan ya da olmayan bazı etik kurallara dayanır. Genel yaratıcı refah toplumun sosyal-ekonomik gelişmişlik düzeyini nitelendiriyor ve bireylerin yaratıcı faaliyetinin toplam hacmi ile ölçülür. Genel refahın faktörleri nüfusun eğitim seviyesi, sağlık düzeyi ve toplam geliridir. Nüfus burada değişmez kabul edilir. Bireysel yaklaşım-modern dönemde ekonomi biliminde üstünlük teşkil ediyor. Onun mahiyeti ondadır ki, bireysel refahın değerlendirilmesinin yükü insanın kendisine düşmektedir. Diğer sözlerle, ancak insanın kendisi onun için neyin iyi, neyin kötü olduğunu belirlemeye kadirdir. Bunun yanı sıra muhtemeldir ki, o, kendi hayatının her döneminde refahın kemiyet değerlendirilmesini yapabilir.

Yorum yapabilirsiniz