Virtual Villagers 4: The Tree of Life Yüklə

Sanal Köylüler 4: Hayat Ağacı – gizemli Isola adasındaki kayıp mülteci kabilesinin hayat hikayesini devam ettirin. Adanın reisi adadaki hayatın durmadan azalmasından oldukça endişeli. Haksız da sayılmaz, çünkü söz konusu kabilesinin geleceği. Bu nedenle, sorunun kaynağını bulmak için kabile üyelerinden kaşif grubu oluşturur ve onları görevlendiriyor. Onların görevi adanın gizli doğu kıyısını keşfetmek. Siz de kaşif grubu ile birlikte hareket edin, adanın doğu kıyılarındaki fantastik gizemleri ortaya çıkarın. Isola sakinlerinin sorunlarını kökünden halledin ve Yaşam Ağacının devam etmesine katkıda bulunun.

Yorum yapabilirsiniz