Warrior Kings Yüklə

Savaşçı Krallar – kudretinin zirvesinde bulunan Orbis devletine hoş geldiniz. İmperiya gücünü ordu komutanı Kutsal Şövalye ve bilge hükümdar Yüce Patriğe borçlu. Ancak barış ve istikrar beklenmedik halde bir gecede çöktü. Yağmurlu bir günde yeni Yüce Patrik seçildi. Onun tahta çıkışına ölümler ve bir birinden kötü söylentiler eşlik etti. Kutsal Şövalye yeni Patrikin saçma emirlerine körü körüne itaat ediyor, imparatorluk göz önünde yok oluşa gidiyordu. Göreviniz Krallığın eski gücünü ve ihtişamını eski haline getirmek olacak. Ekonomik ve askeri temeli yeniden yapılandırın, yeni teknolojileri keşfedin, casuslar, rahipler ve tüccarlar kiralayın. Madencileri, okçuları ve süvarileri komuta edin, savaşları kazanmak için her türlü manevra ve askeri hile kullanın. Toplumun gelişim yolunu kendiniz belirleyeceksiniz. Bu, militan şövalyelere sahip bir kilise, dağıtıcı iblislere hükmeden putperest tanrıları veya ileri teknolojileriyle Rönesans bilim adamları olabilir. Eşit olmayan bir savaşta  emperyalist savaş makinesiyle başa çıkabilecekmisiniz. Tüm ülkenin geleceği sizin elinizde. Savaş Lordlarına meydan okumanın zamanı geldi.

Yorum yapabilirsiniz