Yaş psixologiyası

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Yaş psikolojisi modern psikolojinin temel alanlarından biridir. Yaş psikolojisinin konusunu öncelikle insan psikolojisinin gelişme dinamiğinin, kimliğin zihinsel gelişmeleri ve zihinsel özellikleri ontogenezinin gelişim niteliklerinin öğrenilmesi oluşturur. Yaş psikolojisinin konusuna bireyin psikolojisi ve davranışının “yaş” kavramı ile ifade edilen spesifik birliğini de aid etmek olar. Öngörülüyor ki, insan her yaş döneminde psikolojik ve davranış özelliklerinin bu yaş dönemi için karakteristik olan ve bu dönemin dışında hiçbir zaman kendini göstermeyen birliğine sahip olur. Yaş psikolojisinin konusunu oluşturan hususlardan birini de insanın ruhsal gelişiminin itici güçleri, koşulları ve düzenliliği oluşturmaktadır. Zihinsel gelişimin itici güçleri kavramı altında insanın ruhsal gelişmesine katkıda bulunan, onu belli yöne yönelten nedenler anlaşılmaktadır.

Yorum yapabilirsiniz