Azərbaycanın faydalı qazıntıları

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Azerbaycan arazisi bazı yararlı kazı türleri bakımından zengindir. Bunların içerisinde enerji taşıyıcılarından petrol ve gaz; metallerden demir, krom, bakır, kobalt, molibden, polimetallar; gayri metallerden alunit, kaolinit, barit, kaya tuzu özellikle belirtilmelidir. Ülkenin tüm fiziki-coğrafi bölgelerinde inşaat malzemelerinin birçok türleri yaygındır.

Azerbaycan’da kazılar çok eskilerden insana belli oldu ve onlardan ilkel şekilde olsa da, hele taş devrinden kullanmaya başlamışlardır. Nahçıvan tuz madenlerinde bulunan taş aletler (baltalar, çekiçler, bıçaklar) taş devrinden, Gedebey ve Daşkesen bölgelerinde eneolit döneminden başlamış bakır ve demir cevheri yataklarının istismar edilmesine ait bilgiler gösteriyor ki, Azerbaycan’da dağ-maden çalışmalarına milattan binyıllar önce başlanmıştır. Henüz MÖ 1. binyılda Azerbaycan’da demir, bronz, altın, gümüş eşyalar hazırlanıyordu.

Yorum yapabilirsiniz