İnformasiya sistemləri və verilənlər bazaları

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Bilgi sistemi uygulama alanına ait bilgilerin toplanılmasını, depolanmasını, imalini ve iletilmesini sağlayan teknik, program, dil ve metodoloji araçlar kompleksidir. Teknik araçlar bilgisayarın yanısıra, iletişim, kayıt edilmesi ve yansıtılması için araçları da içerir. Bilgi sistemi belirli konu alanı çerçevesinde çeşitli kullanıcıların bilgilere ihtiyacını karşılamak için oluşturulur.
Verilen modelden bağımsız olarak, veri veritabanına koordineli şekilde saklanır. Odur ki, veritabanının ana fonksiyonu veritabanı dosyalarını aralarındaki ilişkileri dikkate alarak düzenlemek, veritabanında gerekli değişiklikleri (verilenlerin eklenmesi, değiştirilmesi ve silinmesi) ve anketlere göre verilenlere başvuruyu sağlamaktır.

Yorum yapabilirsiniz