Nanostrukturlar və nanoobyektlər

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Araştırmalar sonucunda saptanmıştır ki, nano yapıların benzersizliği (olağanüstü özellikler göstermesi), ilk önce onların yüzeyinin ve hacminin elektronik yapısına bağlıdır. Nano yapıların elektronik yapısını adi ölçümlerle belirlemek mümkün olmadığı için, alınan sonuçlar heyecanlanma enerjisinin kıymeti, röntgen ve optik spektrumlar, NMR ve EPR spektrumlar temelinde şekillenir. Bunun için her bir olgu ayrı ayrılıkta tahlil edilerek, genel sonuç elde edilir. Fakat bazı durumlarda bu sonuç bile elektron yapısı hakkında gerçek bilgi vermez. Nano parçacıklar hakkındaki en doğru bilgiyi kuantum-mekanik hesaplamalardan almak mümkündür.

Yorum yapabilirsiniz