TriO: The Great Settlement Yüklə

TriO: The Great Settlement – mağarada kafeslerde renkli varlıklar esir saklanıyorlar. Onları tetris gibi üçünü bir araya getirerek özgür edin. Oyun sırasında kazandığınız paralarla bu varlıkların yaşaması için evler inşa edin.

Yorum yapabilirsiniz